hulpmiddelen 1

Tekst is sterk verouderd. We werken aan iets nieuws (nov. 2018)

door Carola van Nuil

Welke hulpmiddelenleveranciers zijn er?

Een lijst met betrouwbare leveranciers van hulpmiddelen vind je bijvoorbeeld op de website van de NVBS Noord-Holland Noord.

Naast in hulpmiddelen gespecialiseerde bedrijven kun je ook bij een opticien terecht voor loepen en kijkerbrillen. Let op als je voor lenzen naar een opticien gaat. Een goede opticien hiervoor heeft extra scholing gehad, zodat hij kan diagnosticeren en je op tijd naar een oogarts doorverwijzen. Aan academische ziekenhuizen zijn oogheelkundige centra verbonden die kunnen helpen bij het aanmeten of je anders vast het adres kunnen geven van een goede opticien in de buurt.

Welke hulpmiddelen schaf je zelf aan en wat komt er voor vergoeding in aanmerking?

Hier volgt een samenvatting van wetteksten op dit gebied:

Gezichtshulpmiddelen
Verstrekking in eigendom (in uitzonderingsgevallen bruikleen): a. brillenglazen; b. contactlenzen; d. bijzondere optische hulpmiddelen. Hulpmiddelen onder a en b worden alleen op uitzonderlijke medische indicatie vergoed (o.a. hoornvliesonregelmatigheden, sterke brekingsafwijkingen als regel meer dan 10 dioptrie). Hulpmiddelen onder d zijn loepen, loepbrillen, loeplampen e.d. Hierbij horen ook het montuur, statief of verlichting (mits dit onderdeel is van het hulpmiddel). Deze hulpmiddelen worden vergoed als verzekerde een dusdanig verlies van gezichtsvermogen heeft dat redelijkerwijs niet kan worden volstaan met een bril of contactlenzen.

Mobiliteitshulpmiddelen
Herkenningsstok moet men zelf aanschaffen.

Computerhulpmiddelen
Verstrekking in bruikleen: Computers met bijbehorende apparatuur voor lichamelijk gehandicapten. Met name bedoeld voor motorisch gehandicapten. Voor de categorie blinden en slechtzienden bestaat over het algemeen een goedkoper alternatief. Voor deze gehandicapten zijn goedkopere communicatiemiddelen voorhanden welke als adequaat kunnen worden aangemerkt, maar in vergelijking tot de computer minder snel en efficiënt zijn. Voorbeelden hiervan zijn de brailletypemachine, tv-loep en memorecorder. Het kiezen voor een snellere en efficiëntere manier van werken is voor deze categorie gehandicapten een eigen keuze. In dat geval wordt de hardware niet vergoed, maar de software wel. Een computer in de thuissituatie is wel geïndiceerd bij doofblinden

(Braille)schrijfmachines
Deze apparatuur kan noodzakelijk zijn om de visueel gehandicapte in staat te stellen tot het onderhouden van maatschappelijke (schriftelijke) contacten. Verschaffing komt slechts aan de orde wanneer de verzekerde geregeld schriftelijke contacten onderhoud.

Sprekende rekenmachines
Invoer en uitvoer apparatuur, aangepast aan een lichamelijke handicap. Hieronder vallen o.a. vergrote toetsenborden, muizen, brailleleesregels (40 cellen), apparatuur voor synthetische spraak (i.h.a. alleen als verzekerde niet al een brailleleesregel heeft).

Computerprogrammatuur
Voor grootlettersystemen voor visueel gehandicapten.

Cassette- en memorecorders
Onder voorbehoud.

TV-loepen
Verstrekking in bruikleen. De tv-loep is een hulpmiddel voor die slechtzienden, die slechts door gebruik van dit toestel in staat zijn te lezen.

Overige punten

 • Verzekerde moet het hulpmiddel goed verzorgen.
 • Indien een bruikleenhulpmiddel na de gestelde gebruikerstermijn nog adequaat is, is vervanging niet aangewezen.
 • Energiekosten komen i.h.a. niet voor vergoeding in aanmerking, met dien verstande dat het middel wel gebruiksklaar wordt afgeleverd, derhalve met inbegrip van eventuele batterijen.
 • Onnodig kostbare of onnodig gecompliceerde middelen dienen niet te worden verstrekt. Wat in dit opzicht onnodig is, wordt in overwegende mate bepaald door de situatie waarin de verzekerde op het gebruik van het hulpmiddel is aangewezen. 

  Kun je een hulpmiddel zelf via een machtiging van je oogarts aanvragen?

  In principe wel. Vaak geeft dit een keuzebeperking, omdat hulpmiddelen niet in de breedte aanwezig zijn. Bijvoorbeeld maar 1 tv-loep. Deze zou in vergelijking toch minder prettig kunnen werken. Een ander nadeel is dat low vision onderzoek vaak gedaan wordt door een commercieel bedrijf. Als de oogarts vermoedt dat er naast een hulpmiddel ook revalidatievragen zijn, zal hij meestal doorverwijzen naar een regionale instelling (Visio, Sensis, Bartiméus).

   

  Vraag je via WVG of ziektekostenverzekeraar?

  Wet Voorziening Gehandicapten (WVG, via de gemeente): Alles wat vast is.

 • Woningaanpassingen inclusief verlichting.
 • Vervoersvoorzieningen inclusief tandem.

  Ziektekostenverzekeraar: Alle overige hulpmiddelen.

  Als het een aanvraag betreft voor werk of school, valt deze onder de Wet REA. Aanvragen gaan dan via de bedrijfsvereniging (voorheen GAK).

   
  Procedure Visio in dit alles

  Aanmelding via oogarts of zelf aanmelden waarna Visio recente oogheelkundige gegeven opvraagt. Dit vanwege de financiering als 3e lijnsinstelling. Niet iedereen kan zomaar binnenlopen voor hulp.

 • Intake.
 • Onderzoek.
 • Aanvraag hulpmiddel bij juiste instantie.

  Wat te doen bij een afwijzing

 • Binnen 6 weken beroep aantekenen.
 • Zorgverzekeraar vraagt binnen 13 weken intern advies. Dit is niet bindend.
 • Civiele procedure.

  (landelijke achromatopsiedag 2001)