Bijeenkomsten


maart 2016

In het ochtendprogramma was Alberta Thiadens van het Erasmus MC in Rotterdam aanwezig. Zij sprak over de nieuwste ontwikkelingen rond het genetisch onderzoek en de vooruitzichten voor gentherapie. Zie voor meer informatie onze pagina over genetisch onderzoek.

Het middagprogramma bevatte een uitgebreide presentatie van ons lid Paul Verhagen. Hij is professioneel fotograaf met achromatopsie. Kijk eens op zijn website.

De fotopagina is hier te vinden.

maart 2011

Op 12 maart 2011 was de bijeenkomst in Utrecht. De fotopagina is hier te vinden.  

maart 2009

Op 21 maart 2009 was de bijeenkomst in Utrecht. Op die dag was er aandacht voor sport en visuele handicap.
Ook Mw. Alberta Thiadens van het Erasmus MC in Rotterdam heeft gevraagd om op de contactdag te spreken. Zij vraagt aandacht voor nieuwe ontwikkelingen voor gentherapie bij Achromatopsie. en vraagt onze medewerking bij onderzoeken op dit gebied die in Rotterdam van start gaan.

De fotopagina is hier te vinden.  

februari 2008

Op 16 februari 2008 was de bijeenkomst in Utrecht. De fotopagina is hier te vinden.  

februari 2007

Op 10 februari 2007 was er weer een bijeenkomst in Utrecht. De fotopagina is hier te vinden.  

februari 2006

Op 11 februari 2006 was weer de jaarlijkse bijeenkomst in een voor ons nieuwe locatie. De Paraplu te Utrecht. Een fotopagina is hier te bekijken.  

oktober 2005

Op 1 oktober 2005 vond een volwassenentreffen plaats, voor de laatste keer in het Frits Tingenhuis te Utrecht. Het gebouw gaat verkocht worden, volgend jaar zullen wij dus een ander plek moeten zoeken. 

Een verslag van de dag is te vinden op volwassenentreffen 2005.

februari 2004

Zaterdag 12 februari 2005 hield AchroNED haar jaarlijkse algemene bijeenkomst voor iedereen met achromatopsie. Berry den Brinker van de VU Amsterdam gaf een boeiend overzicht over de mogelijkheiden van Windows (95 t/m XP) en Word voor slechtzienden.
's Middags lieten Roel van Gils en Jos Kapteijns een aantal erg leuke en soms zelfs gratis te downloaden programma's zien die voor mensen met achromatopsie nuttig kunnen zijn.
In de parallelsessie onder de titel 'Wat je altijd over achromatopsie wilde weten maar nooit durvde te vragen' onder de leiding van Iris Stekelenburg kwamen een boel praktische maar ook personlijke onderwerpen ter sprake, en hoe deze op verschillende manieren aangepakt kunnen worden.

Een verslag van de dag is te vinden op achromatopsiebijeenkomst 2005.

oktober 2004

Op zaterdag 2 oktober vond weer een middag plaats voor volwassenen met achromatopsie in het Tingenhuis in Utrecht.

februari 2004

Zaterdag 14 februari 2004 vond weer een achromatopsie-dag plaats. Dit keer in centrum De Plantage in Utrecht. 's Morgens vertelde opticien Frans Oosterhof over optische hulpmiddelen voor mensen met achromatopsie (zie de foto). Vooral speciale brillen en donkere contactlenzen kwamen aan bod. 's Middags waren er drie workshops. Hiervan zijn de volgende verslagen gemaakt. Hier vind je ook een groepsfoto van (bijna) iedereen die er was.

Workshop volwassenen met achromatopsie 2004
Workshop kinderen met achromatopsie 2004
Workshop mobiliteit 2004

oktober 2003

In oktober was er een speciale middag alleen voor volwassenen met achromatopsie. Hij vond weer plaats in Utrecht, het Frits Tingenhuis. Een verslagje met een samenvatting van bijzonder opvallende uitspraken en opmerkingen is te vinden op volwassenenmiddag 2003.

februari 2003

Onze intussen vierde contactdag vond plaats op zaterdag 15 februari 2003 in het Frits Tingenhuis te Utrecht. We waren helemaal volgeboekt met 43 volwassenen en 14 kinderen. Als gast was Frans Riemslag van VISIO uitgenodigd voor een presentatie en voor een tweetal workshops in de middag die allemaal heel veel belangstelling kregen. Een verslag van de dag is te vinden op achromatopsie bijeenkomst 2003. Foto's (ook van het kinderprogamma!) zijn te bekijken op de fotopagina.

november 2001

Op zaterdag 10 november 2001 vond de derde achromatopsie bijeenkomst plaats in de dependence van VISIO in Heerhugowaard. Bijna 40 mensen waren aanwezig, waarvan de helft met achromatopsie. Een uitgebreid verslag is te vinden op achromatopsie bijeenkomst 2001.

mei 2000

Op zaterdag 20 mei 2000 was er een tweede bijeenkomst voor mensen met achromatopsie, in het kantoor van FOVIG in Utrecht. Er waren zo'n 25 mensen gekomen en de middag is zeer geslaagd te noemen. Een bericht over deze bijeenkomst is geschreven door Karin de Wilde en Carola van Nuil en te vinden op achromatopsie bijeenkomst 2000. Tijdens deze middag is ook de Nederlandstalige achromatopsie website gepresenteerd. Sinds 27 februari 2001 is hij te vinden op www.achromatopsie.nl

 

november 1998

Op 15 November 1998 was er de allereerste bijeenkomst van mensen met achromatopsie in Nederland en Vlaanderen. De bijeenkomst was in Alkmaar en er waren achromaten tussen de 4 en 75 jaar. Er waren mensen die nog nooit een ander met dezelfde oogaandoening hadden ontmoet. Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst is geschreven door Iris Stekelenburg en te lezen op achromatopsie bijeenkomst 1998